Tham quan Tu viện Saint Paul

nằm ở số 4 phố Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tu viện do Nguyễn Trường Tộ thiết kế, mang phong cách kiến trúc cổ điển Pháp, chủ yếu do các binh lính khi đó xây dựng.

Nhà nguyện chính của tu viện đuợc trang trí công phu, trần cao gốm nhiều múi cong. Các cửa ở bên cũng có các bức phù điêu, hoa văn…

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>