Tham quan Bảo tàng Không quân phía Nam

phía Nam là nơi trưng bày, giới thiệu những chặng đường phát triển, thành tựu và những chiến công oanh liệt của lực lượng không quân phía Nam.

Nội dung trưng bày gồm 2 khu:

– Khu ngoài trời: 07 máy bay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Khu trong nhà: Một số ảnh giới thiệu loại máy bay đầu tiên sử dụng huấn luyện – Một số ảnh và tư liệu và hiện vật về chiến thắng của lực lượng Phòng không – ảnh về trận chiến trên không và 12 ngày oanh tạc của Không quân Mỹ – ảnh về chiến sĩ không quân xuất sắc và thành lập Sư đoàn 370; hình ảnh, tư liệu và hiện vật về chiến công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam.

Dưới đây là một số loại máy bay đang được trưng bày tại bảo tàng:

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>