Vất vả chuyện mưu sinh

Phu bốc vác oằn lưng tải hàng ở Sài Gòn

Bỏ dở bát cơm, người bốc xếp ở chợ Bình Tây (TP HCM) gồng mình vác bao hàng thoăn thoắt di chuyển khắp chợ.   Ở chợ Bình Tây (quận 5, TP HCM), hoạt động giao thương diễn ra sôi