tìm hiêu về Chùa Giác Lâm

Tham quan Chùa Giác Lâm

Chùa Giác Lâm xưa có tên Cẩm Đệm được xây dựng vào năm 1744 là ngôi chùa cổ nhất TP.Hồ Chí Minh, một trung tâm đào tạo về kinh điển và giới luật đầu tiên cho chư tăng ở Gia