Thứ miễn phí ở Sài Gòn

Những dịch vụ miễn phí ở khắp ở Sài Gòn

Thùng trà đá, tủ thuốc, dịch vụ mai táng, xe ôm miễn phí cho người già và người khuyết tật… được người Sài Gòn chia sẻ tự nguyện với nhau trong cuộc sống thường nhật.   Từ tháng 8/2012 đến