Nhiêu Lộc

TP Sài Gòn muốn cùng 4 tỉnh diệt lục bình

Mỗi năm tốn hàng tỷ đồng để vớt lục bình nhưng các sông, kênh rạch tại TP HCM vẫn bị chúng cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, tàu bè qua lại khó khăn… UBND TP vừa giao Sở