Nghề vó

Lặng nhìn cuộc sống ngư phủ cất vó ở thượng nguồn sông Sài Gòn

Giữa đôi bờ thượng nguồn sông Sài Gòn phì nhiêu, nhiều gia đình lặng lẽ sống trên những căn chòi gác giữa lòng sông, mưu sinh bằng nghề cất vó.   Nghề quay vó xuất hiện trên khúc sông thuộc