Cuộc sống mới bên dòng kênh

Cuộc sống được đổi thay bên dòng kênh thối Sài Gòn

Kênh Tân Hóa – Lò Gốm một thời nổi tiếng là dòng kênh ô nhiễm nhất nhì thành phố, sau thời gian chỉnh trang nay dần thay da đổi thịt. Phố xá hai bên bờ khang trang, dân vui chơi,