Chùa Giác Viên

Tham quan Chùa Giác Viên

Chùa Giác Viên là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa còn có tên là chùa Hố Đất (vì nơi đây trước kia là cái bàu, sau phải lấp nhiều đất mới có